torsdag, 15 april 2021
Hem Krönikor Birgit Johansson "Gemenskapen är det finaste vi har nu"

“Gemenskapen är det finaste vi har nu”

Det är vackra ord möter den som under sommaren har surfat in på Frölundas hemsida. Till dem kommer en uppmaning om att bli medlem i Frölunda HC. Klickar du dig sedan vidare på den tillhörande länken så möts du av denna text:

Det är några trevliga små förmåner man får som medlem. Men vi får hoppas att alla får fri entré till Frölundadagen (den dagen det går att ha en Frölundadag igen) och inte bara medlemmar, allt annat vore rakt igenom uruselt. Men det är något annat vi ska fokusera på den här gången.

Nämligen Frölunda Hockey Clubs något odemokratiska föreningsdemokrati. Det där som ska vara “En unik möjlighet att påverka, göra din röst hörd och få insyn i föreningens verksamhet”.

“Odemokratisk hur?” kanske du tänker nu. Jo, det är nämligen så att Frölunda HC i sitt utförande av årsmötena har gjort eller inte gjort en del saker som helt enkelt begränsar medlemmarnas möjlighet att faktiskt få insyn och kunna påverka föreningens beslut. För att exemplifiera kommer vi att jämföra hur en annan av stadens stora föreningar agerar, nämligen IFK Göteborg. Här har vi Frölunda HCs respektive IFK Göteborgs stadgar.

Kallelse till årsmöte och rösträtt

Gällande kallelsen till årsmötet ska vi vara tydliga med att Frölunda inför 2020 har förbättrat sig markant. Vid det senaste årsmötet fick styrelsen i uppdrag att se över rutinerna över hur man kallar till årsmötet. Det har tack och lov gett effekt. För årsmötet 2020 valde man att redan 1 juni publicera tilltänkt datum, tid och plats. Relativt god framförhållning och något som stärker föreningsdemokratin inom Frölunda HC.

Frölunda hade tidigare som praxis att skicka ut kallelsen i sista minuten. På det visste man som medlem aldrig riktigt när årsmötet kommer att vara, förrän tre veckor innan då alltså. Vanligtvis är årsmötet någon gång i augusti, men eftersom att man inte kunde veta säkert kunde det mycket väl vara så att man är uppbokad på något annat sedan tidigare. Det gick som medlem inte att ha någon framförhållning.

För att jämföra med IFK Göteborg: I båda föreningarna är det senast tre veckor innan det är dags för årsmötet som gäller, men i praktiken har det varit väldigt olika hur föreningarna agerar. När IFK Göteborg hade ett extrainsatt årsmöte den 18 november 2019 valde man redan 7 oktober 2019 att utlysa det. Och när det var dags för det ordinarie årsmötet 9 mars 2020 så var man ute med datumet redan 18 december 2019 och berättade om det. Trots att man inte behöver det är man i väldigt god tid ute och berättar om sina årsmöten för att medlemmarna ska ha gott om tid att förbereda sig inför årsmötena och kunna se till att man har möjlighet att delta. Man går också i god tid ut med sin valberednings förslag till styrelse. Men Frölunda har alltså bättrat sig gällande kallelsen, gott så.

Rösträtten skiljer sig dock åt. För att få rösta på ett årsmöte hos IFK Göteborg måste du ha varit medlem i två månader, eller senast ha betalt medlemsavgiften två månader innan årsmötet. Något de också är noga med att påpeka inför sina årsmöten. Man påpekar att “Bli medlem i tid i IFK Göteborg Fotboll i tid. För att kunna rösta på årsmötet 9 mars måste du senast 9 januari ha betalat in din medlemsavgift för 2020. Bli medlem här.” och till och med uppmanar medlemmarna att säkra sin rösträtt innan årsmötet. Frölunda har sådana regler att en påminnelse om att betala medlemsavgiften inte skulle spela någon roll. Om du ska rösta på ett årsmöte i Frölunda HC så måste du ha varit medlem/ha betalt avgiften senast i februari samma år som årsmötet är trots att mötet är så sent som i augusti, du måste nämligen ha varit medlem i sex månader för att få rösträtt på mötet.

Motioner från medlemmarna

Hur man hanterar medlemmarnas motioner skiljer sig också åt, där omständigheterna är försvårande för Frölunda HCs medlemmars motioner att slå igenom.

IFK Göteborg publicerar alla relevanta dokument på sin hemsida inför sitt årsmöte. Bland annat inskickade motioner samt styrelsens svar på dessa motioner. Återigen gör man det möjligt för sin förenings medlemmar att förbereda sig inför det kommande årsmötet. Att själva kunna fundera över och resonera kring de förslag som har lagts. Vilka frågor man själv kan tänkas ha och hur man vill rösta.

Hur agerade då Frölunda HC vid det senaste årsmötet? Jo, man gick ut på hemsidan (i en artikel som nu inte går att hitta) med att alla inskickade motioner skulle publiceras på hemsidan innan årsmötet. Något sådant skedde inte. Inte heller fanns styrelsens svar tillgängliga att läsa i förväg. Underlaget och möjligheten att förbereda sig för medlemmarna är återigen noll, man behöver ta ställning till frågor på plats vilket gör det väldigt enkelt att bara följa styrelsens linje eftersom att det är tryggare. Motionerna fanns att läsa på plats i Frölundaborg vid det senaste årsmötet, men det fanns inte utskrifter så att det räckte till alla närvarande medlemmar. Styrelsens svar fick ingen se förrän de dök upp på den skärm som användes under mötet.

Nu inför 2020 har man inte ens gått ut med att motionerna kommer att publiceras och göras tillgängliga för föreningens medlemmar. Allt pekar just nu mot att man tänker undanhålla denna information från medlemmarna så länge som möjligt. Man vägrar alltså sina egna medlemmar möjligheten att komma väl förberedda till årsmötet. I år kommer årsmötet dessutom att hållas digitalt och på föreningens hemsida står det:

“Röstberättigade medlemmar – medlemmar som löst sitt medlemskap sex månader innan årsmötet – kommer i den här veckan och via mail få information om inloggningsuppgifter och hur årsmötet praktiskt kommer att gå till.”

Inför årsmötet 2020 finns årsredovisningen tillgängligt som vanligt, men inga motioner (även det som vanligt då). När allting ändå ska ske digitalt och information ska skickas ut till medlemmarna, varför inte även skicka med motionerna och styrelsens svar på dessa?

Hur man svarar

Det är även stora skillnader i hur respektive styrelse besvarar motionerna som lämnas in. IFK Göteborgs styrelse tar uppenbarligen de inlämnade motionerna seriöst vilket går att se här. Frölunda HCs styrelse verkar inte ge dem samma tid och granskning. Svaren kan t.ex. se ut så här:

Svar som alltså borde ha varit publicerade för medlemmarna att ta del av i förväg men inte var det. Svar som inte är särskilt utvecklade utan kortfattade och i alltför många fall diffusa. “Årsstämman överlämnar motionen till styrelsen och klubbdirektören för beaktande när förslag om […]” är en formulering som man använde till fyra av sex inlämnade motioner vid årsmötet 2019. Den är otydlig och styrelsen vägrar att egentligen ta ställning i dessa frågor. Istället viftar man bara bort dem och låter dem hamna i någon dammig skrivbordslåda, eller mapp på datorn. Det är inte ett värdigt beteende av en styrelse.

En annan sak som går att kritisera i arbetet med motionerna är hur man har hanterat det man faktiskt har valt att gå vidare med. Det står tydligt att ett supporterråd planerades att startas till seriestarten säsongen 2019/2020. Det dröjde till i mars 2020 innan detta råd hade sitt första möte. När detta från olika håll påpekades under säsongens gång var svaren från föreningen undvikande. Inte heller gick någon information om hur arbetet med motionerna har fortgått ut till medlemmarna utan för att få denna information måste man som medlem själv kontakta föreningen.

Datum för årsmötet

Även datumet för när årsmötet är går att diskutera. Nästan alla lag i SHL hade sitt årsmöte för 2019 någon gång i juni. Alla utom Färjestad och Frölunda som istället hade sina årsmöten 2 september respektive 19 augusti.

Datumen för föreningarnas årsmöten 2020 har påverkats av Covid-19. Fem lag hade sitt årsmöte i juni som vanligt men med hänsyn till pandemin (säkerhetsåtgärder på plats, digitalt möte). Sex har haft eller ska ha det i augusti, flera lag har alltså flyttat fram årsmötet med hänsyn till pandemin. Ett lag ska ha det i september. Ett lag har inte bestämt datum och för ett lag hittades ingen information. 

Att Frölunda som standard lägger sitt årsmöte sent är ytterligare något som försvårar medlemmars motioner att få genomslag. Om en motion antas i någon form i juni månad har föreningen åtminstone ungefär två månader på sig att arbeta med motionen innan säsongsstarten. Det finns tid att låta en antagen motion ta plats och implementeras i föreningens verksamhet. Men när årsmötet istället är i augusti har säsongen redan hunnit börja och verksamheten tickat igång. Då är det inte lika lätt för motionen att få effekt. Föreningens plan för den kommande säsongen är ju redan satt. Då blir det väldigt mycket enklare att “överlämna motionen till styrelsen och klubbdirektören för beaktande när förslag om blaha”. Ett tidigarelagt årsmöte skulle visa på mer respekt för föreningens medlemmar.

Insyn

Sedan har vi också det där med insyn i föreningen. Den är inte särskilt stor som medlem i Frölunda HC, trots att man enligt den sjätte paragrafen i stadgarna “har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,”.

“Svart på vitt”-mailet som nämns som en förmån som medlem är till att börja med inte medlemsexklusivt då det även går ut till säsongskortsinnehavare. Innehållet är inte heller något som ger något nytt. Om du har följt Frölunda HC den senaste månaden så vet du vad som kommer att stå i klubbdirektör Lechtalers mail. Medlemsmötet under säsong är inte heller mer än en show and tell där man får en rundtur i Frölundaborg och sedan ytlig information om föreningen. Det ger inte mycket för en medlem som vill få faktisk insyn för att kunna ta välgrundade beslut på ett årsmöte.

Sitting Bulletin har kollat runt lite och fått information om att man t.ex. som medlem i Luleå Hockey får en övergripande bild över det ekonomiska läget i föreningen och vad som planeras eller behöver göras. Som medlem i Frölunda HC är den ekonomiska informationen som du får reda på den som kommer på årsmötet, annars är det tyst. Medlemmarna i Luleå får också information om truppläget som i vad man funderar på att värva, kontrakt som det förhandlas om förlängningar etc. Det är att som medlem ha insyn.

Medlemmarna

Så, det är rätt uppenbart att Frölunda HC inte vill att medlemmarna riktigt ska vara med och påverka. Var gärna medlem och betala avgiften, men ha inga åsikter. Om det är så att du faktiskt har en åsikt, ja då kommer vi att försvåra för den att föras fram och ha en möjlighet att gå igenom.

Men Frölunda är inte ensam part i det här. Den andra parten är medlemmarna som har låtit detta fortgå. Man har tillåtit en kultur inom föreningen där styrelsen och de operativt anställda fått fritt spelrum istället för att ha kommit med egna åsikter. Nu sitter man mest som nickedockor på de årsmöten som är. Medlemmarna har varit slappa och inte tagit sitt medlemskap och vad det faktiskt kan innebära på allvar. Av cirka 2000 medlemmar brukar ungefär 50 vara på plats på årsmötet. Det är för dåligt.

Medlemmarna har inte värnat om sitt inflytande. Man har inte värnat om föreningsdemokratin. Det är hög tid att ändra på det beteendet nu.

Men frågan vi i grunden måste ställa oss är varför ledningen av en medlemsstyrd förening går så långt för att förhindra medlemmarnas inflytande.

Kommentera

- Annons -

Senaste nytt